Menu

รายชื่อผู้รอตรวจแผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลเชียงขวัญจัดลำดับคิวการเข้าพบแพทย์ดังนี้
[สีแดง = คนไข้เร่งด่วน,ฉุกเฉิน][สีเหลือง = คนไข้นัด][สีเขียว = คนไข้ทั่วไป]

กรุณากรอก ข้อมูลผู้ใช้งาน


  • ห้องตรวจโรค 3
    พรธิดา ผลินยศ
  • ห้องตรวจโรค 2
  • ห้องตรวจโรค 1
    มิ่งกมล ประวรรณา
  • ลำดับ : 1
    นางละอองดาว มหาพจน์